شیوایی و رسایی سکوت

توسط

“شیوایی و رسایی سکوت” توسط نوشتهٔ ایوان ایلیچ، ترجمهٔ روزبه فیض.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

*